Общи условия

Общите условия са в действие спрямо услугите предоставяни от Свободни Планини на сайта: freemountains.com

Клиентите следва да се запознаят с тях при ползването на услуги от интернет страницата. Заплащането на услугите и заявка за участие означава, че клиентите са запознати с общите условия и ги приемат за действащи.

Свободни Планини е сдружение с регистрация гр. Банско, ЕИК 101672258 и МОЛ Георги Георгиев.

Предлаганите услуги на Свободни Планини са курсове, обучения, планинско, алпийско и ски водене по предварително обявен маршрут в планините на България и света, екипировка под наем, издателска дейност и др.

Поверителност на данните

Политиката ни за поверителност е съобразена с Регламент ЕС 2016/679 за защита на личните данни. Обработването на данни е съобразено със Закона за защита на лични данни и Закона за електронната търговия.

С приемането на общите условия, ползвателите на услугите са съгласни личните им данни да бъдат обработени от Свободни Планини относно предлаганите услуги.

Общи правила

 

Записването за участие се извършва чрез контактната форма на сайта freemountains.com или на имейла на сдружението info@freemountains.com

Това се смята за предварителна резервация, която не гарантира участие в обявеното събитие.

Участието се гарантира чрез заплащане и подписване на договор. При записване се счита, че клиентът е запознат с общите условия и ги приема. Договорът може да бъде сключен и в електронен вариант, чрез приемането на общите условия на сайта.

 

Плащане и цени

Плащането се извършва по банков път на сметката на Сдружението:

Банкова сметка ДСК Банка

IBAN  BG65STSA93000021500231

Сдружение „Свободни Планини“

Сроковете за заплащане са упоменати при представяне на съответната услуга. Депозитът е 50% от цялата сума.

 

Анулиране

Анулирането на услугите предоставяни от Сдружението се правят в писмена форма на имейла, на който е направено записването. При отказване по-малко от 7 дни от датата на програмата, заплатената сума не се възстановява.

7-15 дни преди датата се възстановяват 50 % от цялата заплатена сума.

15-30 дни се възстановяват 30% от цялата заплатена сума.

 

При случай на отмяна на програмата във връзка с рестрикции заради Ковид, сумата се възстановява 100 %.

При Ковид заболяване/карантина на клиент, заплатил сумата за услуга от Сдружението, сумата се възстановява 100 % при предоставяне на удостоверяващ за това документ.

Заключителни разпоредби

Всички неуредени в Общите условия въпроси се разрешават от разпоредбите на законодателството на Република България. Всички спорове по изпълнение на Общите условия се решават с взаимно съгласие на страните. При непостигане на съгласие, споровете се решават от компетентен съд.

 

Авторските права свързани със съдържанието на сайта (изображения, текстови елементи и пр.) са собственост на Свободни Планини.